Transport och omhändertagande

Efter dödsfallet behöver den avlidne tas omhand på ett tryggt och värdigt sätt. Du kan när som helst kontakta oss för rådgivning i samband med transporter.

Bisättning

Processen som omfattar omhändertagande och transport av avlidna kallas för bisättning. Vanligtvis förs den döde till bårhus eller läggs direkt i en kista. Kistan placeras då i bisättningsrum i väntan på begravningen. 

Om personen har avlidit i hemmet ska en läkare tillkallas innan vi utför bisättningen. Läkarens uppgift är att konstatera dödsfallet. När detta är gjort sänder läkaren ett dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen samt ett dödsbevis till Skatteverket, som i sin tur meddelar dödsfallet till övriga myndigheter.

Ring vår jourtelefon

Vi utför bisättningar och transporter oavsett tid på dygnet och du är varmt välkommen att kontakta oss. Du når oss alltid på vår jourtelefon, telefon 0302-108 13.