Gåvobrev

För att en gåva ska gälla måste den vara traderad (överlämnad). För att en gåva av fastighet inte skall betraktas som köp gäller vissa regler. Det är därför viktigt att anlita sakkunnig vid upprättande av gåvobrev.

Vi hjälper er med rådgivning och upprättande av gåvobrev.