Plats och lokal

Begravningslokalen är många gånger rummet för ert sista farväl. Därför är det viktigt att ceremonin hålls på en plats som känns rätt. Våra medarbetare känner bygden och har god kännedom om de vackra kyrkor och kapell som ligger i och omkring kommunen. I vissa fall kanske begravningen blir som allra vackrast ute i det fria.

Lerums Begravningsbyrå ordnar såväl borgerliga som kyrkliga begravningar. Om den som gått bort betalat kyrkoavgift betalar man inget extra till Svenska kyrkan för att begravas i kyrkan enligt en kristen begravningsordning.

Plats för borgerlig begravning

Rör det sig om en borgerlig begravning bestämmer ni själva var ceremonin ska äga rum. Många väljer att förlägga ceremonin i ett kapell. Andra föredrar hemmiljön, eller kanske en annan plats som betytt extra mycket för den avlidne eller anhöriga. När det gäller borgerliga begravningar finns inga begränsningar, så länge begravningen kan ske på ett säkert och värdigt sätt.