Vi är auktoriserade

Lerums Begravningsbyrå är en av drygt 400 auktoriserade, privatägda begravningsbyråer i Sverige. Samtliga av dessa har en tydlig skyltning där du återfinner auktorisationssymbolen. Samarbetet garanterar att vi i alla lägen hålla högsta kvalitet och professionalism, utan att tumma på det personliga engagemanget.

Att välja en auktoriserad begravningsbyrå är en fråga om trygghet. Byrån måste följa SBF:s stränga regler gällande prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning. Kontroll av att byrån uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning vart femte år. För kundens säkerhet omfattas den auktoriserade begravningsbyrån av Sveriges Begravningsbyråers Förbunds, SBF, reklamationsnämnd. Nämnden består av experter i konsumentfrågor, en representant från SBF, två advokater, en erfaren begravningsentreprenör och två representanter från Sveriges största pensionärsorganisationer.

Vilka är auktoriserade?

Idag finns drygt 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige. Alla auktoriserade byråer omfattas av en ansvarsförsäkring som garanterar trygghet vid bouppteckning eller arvskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF. En auktoriserad begravningsbyrå hjälper även till med efterforskningar och alla nödvändiga handlingar rörande utfallande försäkringar och depositioner. 

Mer om auktorisationskraven

Vill du ha ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se Tack vare att det finns auktoriserade begravningsbyråer runtom i Sverige, har du alltid nära till en begravningsbyrå som kan erbjuda tryggheten som auktorisationen innebär. www.begravningar.se/reklamationsnamnden