När någon avlider

Vi människor hanterar sorg på olika sätt. När en närstående går bort blir vissa handlingskraftiga, medan andra blir närmast förlamade. Men oavsett hur reaktionen ser ut är det vanligt att den allra första tiden kännetecknas av både stark stress och chock. 

Mitt i sorgen är det inte sällan svårt att sortera tankarna. Då kan det kännas övermäktigt att dessutom behöva ta itu med allt det praktiska som måste göras – till exempel att börja planera en begravning. En sak som kan vara bra att komma ihåg är att det inte är meningen att du ska sköta allting själv. Som begravningsbyrå är det nämligen vår uppgift att avlasta dig och dina nära.

Lerums Begravningsbyrå lotsar dig genom alla praktiska bestyr och erbjuder trygga rutiner så att ingenting viktigt glöms bort. Våra medarbetare finns här för att hjälpa, och är väl medvetna om att du kommer till oss i ett svårt skede i livet.

Ett första steg

Att klicka sig runt och läsa på vår hemsida kan vara ett bra sätt att orientera sig i den nya situationen. Här finns information om sådant som kan behöva ordnas i samband med ett dödsfall. Vi har också samlat tips på hur du kan tänka kring begravningen och de olika valmöjligheter som finns. Men detta är inget måste, och vi kommer naturligtvis att återkomma till alla punkterna under ditt första möte hos oss.

Checklista vid dödsfall

När en kär person går bort blir vissa saker mer akuta än andra. Då är det lätt hänt att man glömmer bort andra små men ibland viktiga detaljer. Som att tömma kylskåpet eller att ta hand om den avlidnes husdjur, till exempel. 

Detta kan behöva ordnas vid dödsfall:

 • Tömma kylskåp och slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen i bostaden
 • Säga upp hyreslägenhet
 • Förebygga inbrott, till exempel ställa timer
 • Hämta ägodelar på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Meddela hemsjukvården
 • Säga upp den avlidnes medlemskap i olika föreningar
 • Lämna tillbaka handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna vapen till polisen
 • Säga upp prenumerationer och abonnemang
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Ändra gravrättsinnehavare för de gravar som den avlidne tidigare skött om

Hur planerar man ett avsked? 

 • Var och när vill ni att begravningen äger rum?
 • Ska vem som helst kunna närvara vid begravningen, eller bara de närmast anhöriga?
 • Ska det hållas en minnesstund efter begravningen, och i så fall, hur ska den utformas? 
 • Hade den avlidne några egna önskemål gällande sin begravning? Fanns det någon önskan om att kremeras eller jordbegravas?
 • Finns det någon släktgrav, eller önskas en ny grav?
 • Hur ska den eventuella dödsannonsen utformas? Har ni egna tankar om dikter eller symboler som skulle kunna passa?
 • Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss för att ställa frågor, eller för att bolla tankar och idéer. Vi finns vid din sida hela vägen.