Testamente

Det finns flera skäl varför det kan vara lämpligt att upprätta ett testamente. Några orsaker kan vara:

  • Testamentera till make eller sambo
  • Göra bröstarvingars arv till enskild egendom
  • Testamentera till en eller några av många arvingar
  • Testamentera till någon som annars ej är arvsberättigad
  • Testamentera till en fond eller församling

För att vara säker på att testamentet uppfyller alla formkrav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Det sker alltför ofta att testamenten blir ogiltiga på grund av felaktigheter vid upprättandet eller att de är otydliga så att tvister uppstår kring tolkningen av testamentet.

Då vi har stor erfarenhet av boutredningar och verkställande av testamenten så ger det oss en stor erfarenhet att upprätta testamenten så att de blir både giltiga och överensstämmer med testators vilja.