Hur planerar man ett avsked?

Ibland har den som gått bort uttryckt tydliga önskemål gällande sin egen begravning. Ibland är det helt upp till de efterlevande att planera och utforma avskedet. Då kan det vara bra att försöka tänka på vad som vore viktigt för den avlidne. Ett visst musikstycke, att favorittårtan serveras på minnesstunden – eller kanske att eventuella minnesgåvor skänks till ett särskilt ändamål? 

Enligt begravningslagen ska begravningen ske inom en månad efter dödsfallet. Själva ceremonin äger vanligtvis rum två till tre veckor efter ditt första besök hos oss. Därför är det bra att kontakta oss så snart som möjligt efter att dödsfallet har ägt rum. Våra medarbetare hjälper er att utforma en personlig ceremoni, helt i enlighet med era önskemål och på en prisnivå som passar er. 

Inför ert besök hos oss

Inför ert besök hos oss kan det vara bra att prata igenom vissa frågor med andra familjemedlemmar eller närstående. För ju mer ni är överens om, desto lättare blir det för oss att ordna precis den begravning ni önskar. Hinner ni inte diskutera alla frågor går vi igenom dem på plats hos oss.

Under ditt besök hos oss kommer vi att lotsa dig genom punkterna nedan. På så vis kan ni känna er trygga med att allt det som måste göras i samband med begravningen blir gjort. 

Frågor att diskutera

  • Var och när vill ni att begravningen äger rum?
  • Ska vem som helst kunna närvara vid begravningen, eller bara de närmast anhöriga?
  • Ska det hållas en minnesstund efter begravningen, och i så fall, hur ska den utformas? 
  • Hade den avlidne några egna önskemål gällande sin begravning? Fanns det någon önskan om att kremeras eller jordbegravas?
  • Finns det någon släktgrav, eller önskas en ny grav?
  • Hur ska den eventuella dödsannonsen utformas? Har ni egna tankar om dikter eller symboler som skulle kunna passa?

Kom ihåg att ni alltid kan kontakta oss för att ställa frågor – eller för att bolla tankar och idéer. Vi finns vid din sida hela vägen.