Nedsläckning av sociala medier

När en person avlider kan det bli aktuellt att släcka ner konton på till exempel Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.​

Idag är internet en viktig mötesplats. Det innebär att många som avlider även efterlämnar profiler och data på olika sociala nätverk. En del anhöriga vill att sidorna ska finnas kvar, som en form av digital minneslund, medan andra vill att kontona släcks ner. 

Kontakta oss så hjälper vi er med detta.