Dödsannons

En dödsannons är inget måste. Många tycker dock att det är ett bra sätt att tillkännage dödsfallet, och samtidigt tala om var och när begravningen äger rum.

Dödsannonser kan se olika ut beroende på den avlidnes eller anhörigas önskemål. Våra medarbetare hjälper er att utforma en personlig annons som säger något om den som har lämnat. Vi kan även komma med förslag på passande dikter, textrader och symboler.